czm11.jpg

Jak zmotywować uczniów do działania? Co zrobić, aby chcieli pracować? Jak skoncentrować ich na zadaniu?
Najlepiej zaskoczyć ich nową formą zadania :)

Zaprosiłam moich uczniów do wspólnej zabawy. Zostali POSZUKIWACZAMI KROPEK. Tego dnia będą tropili po całej szkole cytaty zamieszczone w dużych kropkach. Poszukiwania kropek będą trwały do godziny 14:30. Zadaniem uczniów było znalezienie tekstu i przepisanie go na kartę w dowolnym kole. Zwycięzcą został ten gracz, który odnalazł jak najwięcej kropek.  Moi nowi uczniowie (klasa VII) poszukiwali kropek w czasie lekcji. Ponieważ w tej formie uczyli się po raz pierwszy, ich zainteresowanie było wielkie.  Na początku umówiliśmy się, jakie zasady będą obowiązywały i ustaliliśmy czas i miejsce poszukiwań. Ich oczka już poszukiwały kropek, a iskierki, które się w nich pojawiały, świadczyły o tym, że już coś wypatrzyły. Kiedy wszyscy otrzymali karty pracy, rozpoczęła się gra. Wszystkie kropki zostały odnalezione, a zwycięzcy otrzymali bardzo pożyteczne (przydatne w szkole nagrody). Następnie  rozmawialiśmy o tym, który cytat w sposób szczególny zapadł nam w pamięć i dlaczego. Ćwiczyliśmy w ten sposób odczytywanie sensu metaforycznego.

 

W Dzień Kropki zaproponowałam  uczniom pracę z tekstem, który znalazłam w sieci i przystosowałam do zaplanowanych ćwiczeń.

Kiedy im go pokazałam, byli zaskoczeni. Czym? Tekst bez znaków interpunkcyjnych, tylko duże litery, ciąg liter, tasiemiec… Takie były zadania uczniów: wydzielić wyrazy, uporządkować je w zdania, sprawdzić pisownię, wstawić brakujące znaki interpunkcyjne, przepisać starannie i bezbłędnie tekst do zeszytu.

Międzynarodowy Dzień Kropki i KROPKA to jedynie motywacja do działania i wykorzystania chmur wyrazowych, dzięki którym na przykład utrwalali pisownię wyrazów, terminy i gatunki literackie, części mowy i części zdania. Niektórzy uczniowie poszukiwali kropek wokół siebie, w sali lekcyjnej i redagowali zagadki na kolejny tydzień dla swoich rówieśników. Ich zadaniem było wytropienie różnych przedmiotów, elementów wyposażenia sali lekcyjnej, w których dostrzegli K R O P K Ę, sfotografowanie tego obiektu, na którym są kropki, który ma kształt kropki itp. Następnie redagowali zagadki tekstowe wzbogacone o fotografię dla swoich rówieśników.

Wspólnie redagowaliśmy opowiadanie – każda klasa pisała przynajmniej jeden akapit (kilka zdań) logicznie połączony z pozostałymi – przy czym zachowywaliśmy ciągłość opowieści. My byliśmy szkołą rozpoczynającą historię, którą zatytułowaliśmy “Otchłań Kropki”. Oprowadzaliśmy po naszym mieście wraz z Kropką. Kropka to dziewczynka (długie blond włosy, niebieskie oczy, mały nos, krótkie nóżki). Redagowaliśmy przepisy do “Książki kucharskiej”. Uczniowie tworzyli przepis kulinarny potrawy przygotowanej z „kółek” – produkty naturalnie okrągłe i takie, którym można nadać ten kształt. Przepis na owocowe koła na białej chmurce przypadł do gustu uczestnikom projektu.

Największym sukcesem projektu jest znaczący wielopłaszczyznowy rozwój ucznia oraz jego chęć, motywacja do podejmowania dodatkowych przedsięwzięć, często bez oczekiwania na coś w zamian. Uczniowie stali się bardziej kreatywni, ciekawi nowych informacji oraz zmotywowani do wykorzystywania innych form uczenia się.  Zapominali o schematyzmie lekcji, uczyli się, bawiąc. Podnieśli swoje umiejętności komunikacyjne, społeczne, komputerowe itp.. Wzrosło ich poczucie własnej wartości, nauczyli się gospodarować czasem wolnym, uświadomili sobie, jakie talenty i zdolności posiadają, nauczyli się je rozwijać samodzielnie. Poznawali siebie, zauważali swoją odmienność, uczyli się mówić o sobie. Wizualizowali czytane przez siebie przepisy. Dobrze się bawili, będąc kreatywnymi. Pokazali szerszemu gronu odbiorców przygotowane przez siebie materiały. Wykonywali i pokazywali prace wykonane przy pomocy tik. Odkrywali swoje możliwości i talenty. Praca nad projektem to wsparcie rozwoju zawodowego i wzbogacanie metod pracy nauczycieli, np. możliwość wymiany doświadczeń i materiałów pedagogicznych. Korzyści z udziału w eTwinning odnosi także cała szkoła, ponieważ wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację projektów o zasięgu ogólnopolskim. Zyskuje też wiele inspiracji do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, ma nowe możliwości promocji, staje się atrakcyjna dla rodziców i przyszłych uczniów. Ja uwielbiam lekcje bez podręczników i obserwuję, że moi uczniowie też.  Gdyby nie możliwości, jakie daje technologia, ten projekt nie mógłby zaistnieć. Już samo poznanie partnerów mogło nastąpić dzięki platformie eTwinning. Możliwości, jakie dają portale społecznościowe sprawiły, że wzajemna komunikacja mogła odbywać się niemal przez 24 godziny na dobę. Zasoby platformy, padlet, flipsnack, facebook, blogi dały możliwość dzielenia się efektami działań i publikację wspólnych treści, np. książka kucharska, opowiadanie o Kropce.