Turniej Błotsoccera, Festiwal Kultur, Rozgrywki sportowe czy Plażowe beach party to pomysły młodzieżowych Radnych Zdzieszowic na współpracę międzynarodową.

W dniu 15 marca 2017 odbyły się po raz drugi w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, warsztaty w ramach projektu “Damy radę! Mamy Radę!”. Zajęcia poprowadziła Pani Magdalena Pobóg-Lenartowicz ze Stowarzyszenia “Europa Iuvenis”.

Uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół zostali podzieleni na drużyny. Aktywnie współpracowali zdobywając konkretną wiedzę na temat możliwości realizacji kursów językowych, wymiany młodzieżowej, spotkań czy programów wymiany.

W ramach warsztatów stworzono bazę ofert międzynarodowych organizacji partnerskich w tym: programu „Erasmus”, współpracy polsko-niemieckiej czy programu ”Równać szanse”. Te praktyczne działania są związane z planowanym przystąpieniem MRM Zdzieszowice do napisania oraz realizacji młodzieżowego projektu międzynarodowego – a pomysłów młodym ludziom nie brakuje!

Wszystko to dzięki programowi “Damy radę! Mamy Radę!”. Jest to pilotażowy program rozwoju młodzieżowych rad gmin z powiatów Województwa Opolskiego w którym bierzemy czynny udział. Inicjatywę rozwinięcia działalności Młodzieżowych Rad w naszym regionie podjęło Stowarzyszenie “Europa Iuvenis” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.