informacja_zwrotna_jb.jpg
ludzki wymiar edukacji —> informacja zwrotna

Ludzki wymiar edukacji —> informacja zwrotna

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.


A. Einstein