Lekcja informatyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach w maju 2019.