wielkipostbaner.jpg

Wielki Post to czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Okres ten rozpoczyna Środa Popielcowa, a kończy liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek. Zgodnie z nauką Kościoła Wielki Post powinien być czasem pokuty, nawrócenia i wzmożonej pobożności. Okres ten ma na celu przygotować wiernych do godnego uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego.

Post został ustanowiony w IV wieku, jako 40- dniowy okres, w którym ludzie ograniczają się w jedzeniu i spożywaniu alkoholu albo wyrzekają się konkretnych pokarmów czy nawyków.

Należy przypomnieć, że Wielki Post upamiętnia czterdziestodniowy pobyt Pana Jezusa na pustyni. Jest także odniesieniem do czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po ucieczce z Egiptu.

Najstarszą formą przygotowania do świętowania Paschy – Wielkanocy jest post. Do obchodu tak wielkiego święta chrześcijanie przygotowują się bardzo starannie. Ponieważ są to najważniejsze święta, dlatego domagają się specjalnego zorganizowania. Wielkanoc jest najdawniejszym świętem chrześcijańskim.

Polskie tradycje związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy są  silnie zespolone z tradycjami religijnymi. Prawie wszyscy Polacy kultywują zwyczaje takie jak: święconka czy porządki przedświąteczne. W Wielką Sobotę odbywa się uroczyste święcenie pokarmów. Oprócz tradycyjnych pokarmów w wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąć barwnych pisanek, które symbolizują nowe życie, płodność i siły. Kolejnym obyczajem jest uroczyste śniadanie wielkanocne, które ma wczesnośredniowieczną tradycję. Wydarzenia te poprzedzają dni gorączkowych przygotowań: sprzątanie, szorowanie i czyszczenie, które stały się nie jako rytuałem wielkopostnym. Polacy także bardzo chętnie uczestniczą w mszach świętych. Podczas nabożeństwa w Środę Popielcową posypuję się głowy wiernych popiołem z ubiegłorocznych palm wielkanocnych. W Niedzielę Palmową obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

W czasie Wielkiego Postu ludzie na pewien czas zostawiają swoje zwykłe zajęcia.  Całkowicie lub częściowo powstrzymują się od jedzenia, zachowują skromność w ubiorze i większa pobożność. Tygodniowy ścisły post z czasem zastąpiono jedynie wyłączeniem niektórych potraw – szczególnie mięsnych. Post ścisły, chociaż jest polecany na cały okres wielkopostny, obowiązuje wyłącznie w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Szczególnym regionem, który przywiązuje olbrzymią wagę do Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych, jest małopolska. Bogactwem tego rejonu są kultura i tradycje, ukształtowane przez stulecia. Najbarwniejszym świętem religijnym poprzedzającym Wielkanoc jest Niedziela Palmowa. W niektórych regionach małopolski robi się palmy osiągające wysokość kilku metrów. Zdobi się je kolorowymi wstążkami, barwionymi trawami, kwiatami suszonymi lub sztucznymi, wykonanymi z kolorowej bibułki.

Wielkanoc jest w Polsce i we wszystkich krajach o korzeniach chrześcijańskich największym i najbardziej uroczystym świętem. Prawie wszyscy Polacy kultywują popularne wielkopostne i wielkanocne zwyczaje. Mają przywiązanie do wydarzeń typowo religijnych. Większość stara się przestrzegać określonych reguł i zasad, związanych z okresem wielkopostnym. Tradycja i zachowania wokół Wielkiego Postu są czymś, co od zawsze spaja ludzi.