_DSC0006.JPG

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Radomiu od wielu lat działa Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu współpracujący ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”. Skupia uczniów z klas piątych i szóstych, którzy w sposób bezinteresowny podejmują działania mające na celu dobro innych. Wolontariusze oferują innym ludziom swój czas, wiedzę i umiejętności, nie oczekując w zamian wynagrodzenia. Organizują kiermasze, zbiórki i akcje dla potrzebujących z Polski, Ukrainy, Kamerunu oraz angażują się w życie szkoły. Pomagają młodszym kolegom przebywającym  na świetlicy odrabiać lekcje, bawić się wspólnie. Zbierają pieniądze na rzecz radomskiego schroniska dla zwierząt. Organizują przedświąteczne zbiórki żywności.

Na pytanie, dlaczego pracują jako wolontariusze, odpowiadają, że chcą pomagać, bo to im sprawia radość, uczy otwartości na drugiego człowieka, rozwija ich samych. Wspominają, że czas poświęcony innym, to czas bardzo cenny, nauka przeróżnych umiejętności i szacunku do drugiego człowieka.

4 grudnia wolontariusze wzięli udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu organizowanej przez Stowarzyszenie „Arka”. W programie gali znalazł się reportaż o wolontariacie systematycznym, miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na Wolontariusza Roku i Klub Roku oraz występ Orkiestry Dętej „Boni Angeli”.

Życzymy naszym wolontariuszom, by pomoc, dobro i otwartość na drugiego człowieka wracały do nich ze zdwojoną siłą, dawały radość i siłę.