IMG_20190521_143008.jpg

Wiadomość, że 21 maja pani Jola Thiel zorganizuje dla świetlicowych trzecio- i czwartoklasistów konkurs „Bystre oko” spotkała się z dużym entuzjazmem.

Dzieci nie kryły emocji związanych z możliwością sprawdzenia, kto w tym roku zostanie jego laureatem.

Tego właśnie dnia, kiedy wszystkie dzieci przyszły po lekcjach do świetlicy, rozpoczęły się zmagania konkursowe. Na początku pani Jola zapoznała uczestników ze sposobem przeprowadzenia konkursu. Przebiegał on dwuetapowo. Do pierwszego etapu  przystąpiły wszystkie dzieci, które chciały wziąć w nim udział. Zgłosili się prawie wszyscy z obu grup. Uczestnicy rozwiązywali zadania polegające na wyszukiwaniu różnic między obrazkami. Sześciu, którzy najszybciej poprawnie je wyszukali, przeszło do drugiego etapu. Zadaniem finalistów było odszukanie spośród 28 obrazków przedstawiających kwiat jednego, który różni się od pozostałych. Najszybciej zadanie wykonała Ania z klasy III b. Jako następni gotowość odpowiedzi zgłosili dwaj chłopcy. Ponieważ obaj podali prawidłowe rozwiązanie zagadki, otrzymali dodatkowe zadanie, które rozstrzygnęło o kolejności zwycięzców. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody.

I miejsce                 Ania               z kl. III b

II miejsce                 Kacper           z kl. IV b

III miejsce                Szymon         z kl. IV c

Wyróżnienie:           Lena               z kl. III b

Henio            z kl. III b

Filip               z kl. III a

Jolanta Thiel