W tym tygodniu miały miejsce aż dwa spotkania z przedstawicielami RZPWE dotyczące projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.

W najbliższej perspektywie czasowej głównym celem działania jest odbycie uczniowskich staży zawodowych w regionalnych firmach w zawodach technik spedytor i technik cyfrowych procesów graficznych.