DSC_0043tile.jpg

Wielkie gratulacje dla Kamili Grzeli, Piotrka Frelke i Patryka Kramerskiego za uzyskanie kwalifikacji do Wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach.

15.12.2017r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się wojewódzki etap IV Olimpiady Wiedzy o Mediach zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Nasi uczniowie musieli opracować w wybranej przez siebie formie dziennikarskiej jeden z podanych tematów. Kamila Grzela napisała esej na temat “Reklama – manipulacja czy zachęta?”. Piotr Frelke również napisał esej, ale na pod tytułem “Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza”. Patryk Kramerski przygotował film “Internet jako źródło (dez)informacji”. Warto podkreślić, że przygotowane prace oceniane były przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr Magdalenę Ślawską, dr Pawła Sarnę, dr Damiana Guzka oraz dr Agnieszkę Grzesiok-Horosz. Gratulacje dla naszych uczniów, bo znaleźli się wśród najlepszych w województwie śląskim. Brawo!.