images.jpg
Buźka z napisem '' Bardzo dobry uczeń''

Dzięki tym radom będziesz dobrym uczniem.!

4.dobre rady ucznia w Szkole Podstawowej nr. 2 im.Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

1.  Słuchanie na lekcjach nauczyciela.

Gdy nauczycielka lub nauczyciel mówi ,słuchajmy go a nie myślmy o niebieskich migdałach ,pytajmy się, gdy czegoś nie rozumiemy, wynieśmy najwięcej informacji z tej lekcji

2.Być przygotowanym na lekcje

Gdy nauczyciel mówi, co mamy przynieść na lekcje, staramy się to przynieść ,zawsze mieć książki , zeszyty itp rzeczy.

3. Być aktywnym na lekcji

Słuchać się nauczyciela, zgłaszać się, a nie spać na lekcji .Zapisuj wszystkie notatki w zeszycie.

4.Miejsce do nauki

Musisz mieć  mieć miejsce na naukę. Na biurku powinny być tylko potrzebne rzeczy a nie np. talerze po obiedzie.

Julka Szulencka- KLASA 4B