22554785_1652728541444614_8150381685655850721_n.jpg

FOTO: Krzysztof Kaptur

W dniach 16.10 – 20.10.2017 Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem: „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”. Akcja ta ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery. I tak 20.10.2017 r. uczniowie z klas 4 TB i 2 TB uczestniczyły w seminarium zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Zabrzańską Izbę Przemysłowo-Handlową, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Szkołę Podstawową Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu.