Tolerancja to dla wielu z nas słowo trudne do pojęcia. Tylko, dlaczego tak jest? Dlaczego nie potrafimy żyć w zgodzie z ludźmi innymi od nas? Inny nie znacz gorszy, pamiętaj…

     Tolerancja…

To moja dobra koleżanka, za którą wielu z moich znajomych nie przepada.

Dlaczego patrząc na wytatuowaną osobę stwierdzamy, że jest kryminalistą?

Dlaczego patrząc na punka czy metala nadajemy mu miano brudasa i satanisty?

Dlaczego patrząc na homoseksualistę stwierdzamy, że on nie ma prawa istnieć?

DLACZEGO?

A no dlatego, moi kochani, że jesteśmy zamknięci na świat.