Wyjazd do Norymbergi miał miejsce w kwietniu 2014 roku i był częścią planu wymiany młodzieży polsko- niemieckiej. Wycieczka obejmowała warsztaty dotyczące II wojny światowej, zwiedzanie Muzeum Procesu Norymberskiego oraz Muzeum Nazizmu oraz innych miejsc związanych z tą tematyką (np. Placu Zeppelina). Plan obejmował również zwiedzanie miasta. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. monumentalny kompleks trzech budowli, składający się z zamku cesarskiego (Kaiserburg), zamku burgrabiego (Burggraferburg) oraz zamku miejskiego (Stadtburg), dawną studnię miejską Schöner Brunnen, renesansowy ratusz, dwie gotyckie świątynie- kościół Św. Sebalda (w którym znajduje się kilka dzieł Wita Stwosza) oraz kościół Św.Wawrzyńca, czy dom renesansowego artysty Albrechta Dürera.