18.10.2019 podczas Dnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Technicznych uczniowie klas czwartych relacjonowali swój zeszłoroczny pobyt na praktykach zagranicznych. Odbywały się one w krajach: Niemcy, Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Podczas swego wystąpienia Pan Adam Sabiniok, koordynator praktyk zagranicznych, namawiał uczniów klas drugich aby dbali o dobre oceny i wzorową frekwencję, które są potrzebne do zakwalifikowania się na wyjazd.