dzien_tolerancji.jpg

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Data ta nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
docenianie rozmaitości kultur;
otwarcie na cudze myśli i filozofię;
ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu między innymi znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań. A co najważniejsze kształtować postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej ( to co dzieci wyniosą z młodszych lat będzie w dorosłym życiu).
Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.  W tym dniu warto zastanowić się nad własną postawą do ludzi, z którymi żyjemy.
Wiele instytucji organizuje 16 listopada specjalnie spotkania, na których poruszany jest temat tolerancji. W niektórych miastach Polski Dzień Tolerancji to okazja do specjalnych seansów kinowych czy spotkań kulturalnych.