1.jpg

FOTO: Krzysztof Kaptur

26.10.2017r. uczniowie trzecich klas technikum uczestniczyli w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Udział w Giełdzie umożliwił młodzieży poznanie firm działających na terenie Śląska, dał szansę spotkania się z potencjalnymi pracodawcami, którzy uświadomili wszystkim, jakie istnieją obecnie wymagania na rynku pracy. Drugim wyjątkowo interesującym punktem wizyty na Politechnice stało się zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W ciągu kolejnych kilku godzin młodzi technicy zobaczyli m.in. Laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Wzięli udział w zajęciach pt. “Hasiomaszkietniki” zorganizowanych przez Laboratorium Fizykochemiczne Analizy Odpadów. W Laboratorium bioreaktorów membranowych zwiedzający zapoznali się z zastosowaniem technik membranowych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków zaś w Laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej zobaczyli prace nad technikami małoinwazyjnymi i aparaturą medyczną, odwiedzili Laboratorium wirtualnej rzeczywistości czy Laboratorium materiałów biomorficznych. Cały pobyt był wyjątkowo udany, gdyż uświadomił wszystkim uczestnikom wyjazdu jak ważna jest nauka i nowoczesna technologia w środowisku, w którym żyjemy na co dzień.