Adam_Mickiewicz__Dziady_część_I,_II_i_IV_p035.png

„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”
Shakespeare

Dziady kojarzone są zazwyczaj z dziełem Adama Mickiewicza, omawianym w szkole podstawowej. Musicie jednakże wiedzieć, że za nazwą tą ukrytych jest wiele znaczeń.

Święto to, wywodzące się z tradycji słowiańskiej, było obrzędem, którego celem był kontakt ze zmarłymi. Sama nazwa to w najprostszym tłumaczeniu: ,,przodkowie”. Obrzęd ten miał na celu pomoc duszom w osiągnięciu spokoju, jak i zdobyciu przychylności. W czasie ceremonii podstawową czynnością było karmienie oraz pojenie zbłąkanych dusz. Gdzieniegdzie rozpalano ogniska, aby rozświetlić drogę zbłąkanym duszom.

Teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha. Widzicie Pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, Zostawcież nas w pokoju!

Co łączy obecne czasy ze starym obrzędem? Ogień! Elementem, który przetrwał do dziś, jest właśnie ogień. Współcześnie używamy go do zapalenia zniczy.

W drugiej części ,,Dziadów” Mickiewicza przedstawiono ceremonię, odbywającą się w małej wiosce, w opuszczonej kaplicy. Obrzęd prowadzony przez Guślarza wyłonił kolejno dusze lekkie, ciężkie oraz średnie. Na końcu pokazuje się tajemnicze Widmo, które ,,Przebóg! cóż to za szkarada? Nie odchodzi i nie gada!”.

Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie.”

W Szkole Podstawowej nr 11 w Poznaniu odbyła się inscenizacja wspomnianego wyżej obrzędu. Scenariusz p. Justyny Ilasz zrealizowała klasa 7A oraz 7B, z małą pomocą rodziców. Przedstawienie zostało przedstawione na kanale ,,WTK” (Winogradzka Telewizja Kablowa),  do obejrzenia którego serdecznie zapraszam.

 https://www.youtube.com/watch?v=DWNv7IXtA8s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DLPutGKbQx16rEwcyU6yvM0K3i_MetNRPdv44JRbN_M_fXV-6G8zfgfw

Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?

Tego to już nie wiem, ale z całego serca zapraszam do zainteresowania się dawnymi obrzędami oraz mitologią słowiańską. Osobiście polecam ,,Mitologię słowiańską” autorstwa Jakuba Bobrowskiego oraz Mateusza Wrony.

Źródło zdjęcia: źrodło: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Adam_Mickiewicz_-_Dziady_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I%2C_II_i_IV_p035.png/360px-Adam_Mickiewicz_-_Dziady_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I%2C_II_i_IV_p035.png