Depresja – czyli choroba XXI wieku

Według statystyk WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem w współczesnym świecie..

Dlaczego tak się dzieje? Powody są przeróżne ( np. starta bliskiej osoby, ciężka choroba, stres) Najczęściej popadają w stany depresyjne osoby, które są słabe psychicznie, mają problem o którym nie mogą przestać myśleć i nie mają wsparcia od nikogo w trudnych okresach swojego życia. Niekiedy depresja prowadzi do odosobnienia i niechęci do życia, a w drastycznych przypadkach – do prób samobójczych.

Wszystko ma swoją przyczynę. Mówimy o młodych ludziach, którzy potrzebują dozy akceptacji w swoim świecie. Osoby, które mają trudną sytuację w domu – panuje alkoholizm, narkomania i patologia – są szczególnie narażone. Mogą być prześladowani przez rówieśników. Gimnazjum – to tu dzieję się najwięcej. Gimnazjaliści potrafią być okrutni – wyśmiewają najsłabszych czy najbiedniejszych, ale nie obchodzą ich uczucia tych których obrażają i prześladują lub nie zdają sobie sprawy jaką krzywdę robią tej drugiej osobie. Zdarza się  też niejednokrotnie, iż dochodzi do przemocy fizycznej. Gdy w życiu młodego człowieka zaistnieje podobna sytuacja, nachodzi nasz umysł pytanie :” Do kogo ma się zwrócić?”. Jednak nie skreśla to ich szansy na zdrowe funkcjonowanie w naszym społeczeństwie.

Trzeba żyć nadzieją. Można się zgłosić do wychowawcy, czy po prostu powiedzieć rodzicom, odwiedzić psychologa lub pedagoga szkolnego, a w przypadku starszych osób – do poradni psychologicznej dla dorosłych. Niektórzy nie mając szczęścia, nie natrafią w swoim środowisku na wyrozumiałego nauczyciela czy rodzica, który przejmie się sytuacją. Wtedy takie osoby, mogą zadzwonić na numer 116 i opowiedzieć o nurtującym je problemie.

Każdy inaczej objawia depresję może to być smutek, przygnębienie, niska samoocena i  mała wiara w siebie. Charakteryzuje się też pesymizmem, poczuciem winy i myślami samobójczymi. Czasami również zmniejszeniem apetytu lub jego zwiększeniem, niemożnością odczuwania przyjemności, spowolnieniem, bezsennością lub nadmierną sennością.

Depresja to nie jest wymysł lekarzy. To realna choroba. Dlatego nie wolno tego bagatelizować, bo może to mieć tragiczne skutki. Osoby o tych zaburzeniach, potrzebują wsparcia, ciepła i dowartościowania. Dlatego warto okazać empatię i pomóc wyjść tej osobie z nieszczęśliwego okresu i powtarzać : “Raz jest lepiej, raz jest gorzej”, bo zawsze po deszczu, pojawia się na niebie słońce.