26.09.2022 w auli Centrum Edukacji odbyła się debata kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Można było wysłuchać ich programu wyborczego, ale także zadać jakieś trudne pytanie, czy zwrócić uwagę na potrzeby całej społeczności szkolnej. Debatę przygotowały panie Joanna Kowalska i Agnieszka Bobrowska – opiekunki SU.