W dniu 18 stycznia 2017 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyły się warsztaty w ramach projektu “Damy radę! Mamy Radę!”. Jest to pilotażowy program rozwoju młodzieżowych rad gmin z powiatów Województwa Opolskiego w którym bierzemy czynny udział. Inicjatywę rozwinięcia działalności Młodzieżowych Rad w naszym regionie podjęło Stowarzyszenie “Europa Iuvenis” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego .

Jak uzyskać pozwolenie na zorganizowanie miejskiego pikniku w centrum miasta? Do kogo zwrócić się z prośbą o wyłączenie ruchu drogowego na czas jego trwania i skąd wziąć na to fundusze? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi młodzi Radni Zdzieszowic. Uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół zostali podzieleni na trzy drużyny. Podczas czterech godzin rywalizacji powstało wiele kreatywnych rozwiązań-najlepszych dla Młodzieży i co ważne we współpracy z Samorządem Gminy.

Młodzi samorządowcy już planują następne spotkanie, na którym stworzą szczegółowy plan działań zdzieszowickiej Młodzieżowej Rady. W przyszłości zorganizują konferencję Open Space aby w gronie przedstawicieli władz gminy, nauczycieli oraz młodych ludzi dyskutować o potrzebach młodzieży w naszym środowisku.

Realizując edukację obywatelską, zdzieszowicka młodzież w ciągu najbliższych miesięcy weźmie udział w cyklu konferencji, szkoleń, kampanii edukacyjnych, mających na celu rozwinąć współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a środowiskami młodzieżowymi.

W ramach tych działań powstaje wojewódzka rada/forum młodzieży– organ konsultacyjny dla samorządu województwa. Oczywiście że nie może nas zabraknąć, my już działamy aktywnie i zgłosiliśmy naszych kandydatów, ale o tym napiszemy w krótce!