Myszka Mikke

I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. ks. Czartoryskiego w Puławach, Puławy

W dzisiejszych czasach media przedstawiają młodzieży różne wzorce zachowań, idoli oraz ulubieńców. W przeciągu kilkunastu lat  mogliśmy zauważyć zmiany w Panteonie sław. I tak oto od bohaterów jak Tomek Sawyer, Robinson Crusoe czy Guliwer, poprzez Bena10 i kilkunastu innych protagonistów typu skośnookiego z „chińskich bajek” przeszliśmy aż do Króla Korwina – ulubieńca młodzieży. Przyjrzyjmy się jego postaci z bliska.