wybory.jpg

Po co dorośli chodzą wybierać ?

W każdym demokratycznym kraju co pewien czas pozwala się mieszkańcom zwanym obywatelami na zadecydowanie o czymś z czego wszyscy będą korzystać przez kolejne kilka lat. Jest to przejaw zaufania władz do obywateli oraz obywateli do nowowybranych władz.

Jak się to odbywa?

Grupa ludzi postanawia wybrać spośród siebie lidera czyli kogoś ,kto będzie występował w ich imieniu. Tworzą komitet wyborczy i opisują to co planują zrobić.

Po pewnym czasie reklamowania swoich planów na przyszłość i wyznaczeniu liderów odpowiedzialnych za to by plany udało się zrealizować Komisja Wyborcza ogłasza datę wyborów. Aby jak najwięcej obywateli mogło wybierać wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.

Teraz możemy już czekać na ten dzień w którym razem z dorosłymi członkami naszych rodzin pójdziemy do lokali wyborczych by oni mogli zagłosować. Niestety my na ten przywilej musimy poczekać do uzyskania 18 roku życia. W tym przypadku niestety “dzieci głosu nie mają”.

Lokal wyborczy to pomieszczenie w którym wybiera się osoby z list wyborczych.

Za stołem siedzi Komisja Wyborcza i mężowie zaufania czyli osoby ( także kobiety chociaż mowa jest o mężach ) którym wyborcy zaufali i które kontrolują prawidłowość przeprowadzanych wyborów a głównie ich uczciwość.

Po okazaniu dokumentu dorosła osoba pobiera kartę do głosowania ( czasem kilka różnych kart ) idzie w miejsce osłonięte zasłoną lub do kabiny i w sposób tajny ,czyli niewidoczny dla innych zaznacza swojego kandydata. To czasami rodzice pozwalają nam zrobić wskazując w którym miejscu postawić znaczek X.

Po zaznaczeniu pola na karcie głosowania ,taka karta wrzucana jest do urny wyborczej oznaczonej barwami narodowymi, zaplombowanej i zabezpieczonej tak by nie było widać co jest wewnątrz.

Tu również możemy pomóc rodzicom i wrzucić kartę głosowania do urny w ich imieniu.

Wieczorem , kiedy lokal wyborczy zostanie zamknięty cała komisja zaczyna liczyć głosy. Wertują czasem całą noc tysiące kartek odkładając je na stosy z nazwiskiem osoby na którą został oddany głos.

Na koniec głosy są zliczane a ich wynik wpisany do specjalnego druku.

Druk zostaje podpisany przez wszystkich członków komisji i wywieszony w miejscu widocznym , najczęściej na drzwiach lokalu wyborczego tak aby każdy wiedział ,kto został wybrany.