images.jpg
Świat jest doskonały i dlatego może się w nim rozwijać życie.

Każdy człowiek,podobnie jak przyroda, potrzebują czasu, aby rozkwitnąć. W ludzkim życiu jest tak, że nie zawsze od razu wszystko jest kolorowe. Niektórzy z wielu powodów popadają w depresję, czyją się źle w danym towarzystwie, są cały czas smutni. W przyrodzie jest tak samo, gdy nadejdzie pani jesień wszystkie rośliny są szare, bure i ponure, zaś gdy przyjdzie wiosna wszystko dookoła jest piękne, kolorowe, a co najważniejsze rośliny i zwierzęta budzą się do życia. W tym procesie ważna jest rola ludzi, która polega  na ich pielęgnacji, opiece.

Ludzie i natura mają wiele wspólnego. Każda istota żywa musi się zadbać o siebie sama i pomagać słabszym. Taka już nasza natura. Jest to konieczne, by w niedalekiej przyszłości być lepszym, ładniejszym i mądrzejszym stworzeniem Boga. ,,Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość”, zaś człowieka –  dążenie do celu i okazywanie innym swoich uczuć. Celem kobiet jest urodzenie dziecka, roślin wydanie na świat owoców i kwiatów, a zwierząt wydanie potomstwa na ten piękny świat. Bo przecież wiemy, że ,, wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”