• Dyrektor CE przyjmuje życzenia od wiceprezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego

FOTO: Krzysztof Kurczyna

28 listopada 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca odbyła się gala z okazji 70-lecia Centrum Edukacji w Zabrzu. Na widowni znaleźli się przedstawiciele władz miasta, absolwenci, uczniowie i ich rodzice.