21 III 2019 r. w Centrum Edukacji w Zabrzu odbyła się Szkolna Sesja Historyczna. Tematem jej były Powstania Śląskie w 100 rocznicę wybuchu pierwszego z nich. Sesja została przygotowana przez p. Karolinę Dobrzyńską, Adama Łacwika, Krzysztofa Kurczynę i Mariusza Świetlika. W czasie kilkugodzinnego spotkania uczniowie i nauczyciele wygłaszali referaty, które zostaną również wydane w wersji książkowej. Relację przygotował Sebastian Płotka, redaktor Szkolnej Telewizji Internetowej MULTI NEWS