zarazamy.jpg

Kampania „Zarażamy Radością” to wspólny projekt rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz terapeutów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, którzy poprzez swoje działania pragną zmienić stereotypowe myślenie na temat niepełnosprawności. Inicjatorką i pomysłodawczynią kampanii jest Kasia Golonka – mama niepełnosprawnych bliźniczek Zosi i Antosi. Do realizacji kampanii został również zaproszony Lasio Companija oraz Fundacja 5 PORA ROKU.
Pomysł na kampanię społeczną zrodził się w listopadzie 2013 roku, a więc niedługo minie rok, odkąd zapadła decyzja o podjęciu działań, których celem jest przełamywanie stereotypów na temat niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.
Patronat honorowy nad kampanią objął Starosta Puławski – Witold Popiołek, a w chwili obecnej kampania jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu powiatu puławskiego.
Poprzez działania podejmowane w ramach kampanii jej autorzy pragną kształtować pozytywny stosunek do niepełnosprawnych dzieci i ch rodzin. Kampania ma również na celu wykreowanie wizerunku matki dziecka niepełnosprawnego jako kobiety, która mimo trudności związanych z chorobą swojego dziecka, może być aktywna zawodowo, radosna, uśmiechnięta i bez przeszkód poświęcać się swoim pasjom.
W ramach kampanii realizowany jest projekt edukacyjny, podczas którego matki dzieci niepełnosprawnych będą przekazywać informacje na temat choroby swoich dzieci. Warsztaty edukacyjne mają charakter luźnej rozmowy, a ich uczestnicy mogą dowiedzieć się, co czuje np. autysta lub dziecko, któremu wzmożone napięcie mięśniowe nie pozwala na chwytanie rzeczy. Ważne jest, aby jak najwięcej osób dostrzegło problem niepełnosprawności i zmieniło swoje stereotypowe myślenie. Wycofana postawa ludzi często wynika ze strachu bądź niewiedzy na temat niepełnosprawności. Bardzo ważną osobą kampanii jest Lasio Comapnija, czyli inaczej Mateusz Laskowski – raper, który pokazuje szerszemu gronu, że nie trzeba się bać niepełnosprawności.
Trudno mówić o osiągnięciach kampanii w chwili, kiedy podejmuje się tak trudny temat, jakim jest przełamanie stereotypu funkcjonującego od wielu lat w społeczeństwie. Zresztą kampania nie jest nastawiona na jakikolwiek sukces, bo nie o to chodzi. Za cel organizatorzy postawili sobie zarażanie radością, więc można uznać, że każdy uśmiech, czy pozytywne słowo jest sukcesem. Warto nadmienić, że ponad 37 tysięcy ludzi obejrzało utwór autorstwa Lasio Companija – Bajkę o Małym Księciu – która została napisana na potrzeby kampanii. Kolejnym sukcesem są e-maile od innych rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy popierają akcję i utożsamiają się z działaniami. Ogromnym sukcesem jest również fakt, że do kampanii dołączają kolejne rodziny, które chcą zarażać radością, aby budować pozytywny wizerunek rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.
W ramach kampanii organizowane są wystawy ukazujące matki dzieci niepełnosprawnych, będą tworzone grupy wolontariuszy, a także wydrukowane zostały „Zarażone Radością kalendarze” oraz koszulki, które można nabyć w Companija Shop w Dęblinie. Do końca roku planowana jest realizacja projektu edukacyjnego w przedszkolach oraz próba nawiązania współpracy z seniorami. Zbliżają się urodziny kampanii. Z tej okazji organizatorzy zamierzają zorganizować urodziny wszystki rodzin tworzących kampanię.

Na koniec, zwracamy się z prośną o wsparcie finansowe tej wyjątkowej inicjatywy poprzez wpłaty na poniższe konto bankowe:
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Dajmy im szanse”
24-100 Puławy, ul. Jaworowa 3
Nr konta bankowego 15102032190000930200514505
z dopiskiem „Zarażamy radością”

Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem kampanii w inny sposób, prosimy o kontakt na Facebook’u, lub mailowo. Organizatorzy są otwarci na wszelkie propozycje.

Magdalena Zielińska
Wojciech Kowalczyk