Wystawa Body Worlds & The Cycle od Life jest to unikalna i naukowa wystawa. Przedstawia ona cały cykl życia człowieka od narodzin przez całe życie. Jest to najliczniej odwiedzana wystawa na świecie.

W dniach od 26 września do 24 grudnia można oglądać po raz pierwszy w Polsce orginalną wystawę Body Words dr. Gunthera von Hagens ,który wynalazł proces plastynacji. Wystawa ta to jedyna wystawa anatomiczna poświęcona budowie człowieka oraz pozwalająca na bardzo szczegółowe poznanie ludzkiego organizmu. Wystawa ma charakter edukacyjny i pokazuje cykl życia człowieka. Każdy zwiedzający wystawę ma możliwość poznania zmian ludzkiego ciała- od poczęcia, dzieciństwo aż po jesień życia.