thumbnail.jpg

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Ostrów Lubelski
Dołączył: 11 listopada 2017

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim liczy 15 oddziałów, do których uczęszcza 280 uczniów: 174 uczniów kształci się w 10 oddziałach szkoły podstawowej i 106 uczniów – w 5 oddziałach klas gimnazjalnych.
Młodzi dziennikarze prowadzą działalność na platformie Junior Media, gdzie wydajemy gazetkę \”Nie dla Kujonów\”. Bardzo aktywnie działa wolontariat Szkolnego Koła Caritas, który inicjuje i włącza się w szereg akcji charytatywnych. Odnosimy sukcesy sportowe i artystyczne. Uczniowie i nauczyciele angażują się w życie lokalnej społeczności, kultywują i współtworzą jej tradycje. Nasza placówka stara się być szkołą otwartą, efektywną, twórczą, rozwiązującą problemy, rozwijającą się i samodzielną, umożliwiającą poznanie nowych zjawisk, kształtowanie postaw i dążeń.

Tel: (81) 85 20 006

Www: http://spostrowlubelski.org.pl/index.html

E-mail: spostrowlubelski@wp.pl