Realizujemy program “Zakochaj się w tej krainie…”

Realizujemy program “Zakochaj się w tej krainie…”

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Olszyc Szlachecki

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim mają ogromne szczęście, ponieważ wieś, w której znajduje się szkoła, położona jest wśród łąk i lasów. Dzieci każdego dnia obcują z otaczającą przyrodą. Obserwują faunę i florę swojej „małej Ojczyzny”.
Dzięki uczestnictwu w pierwszej edycji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nasi uczniowie dostrzegają potrzebę dbania o każdą najmniejszą część przyrody. Mamy ogromne szczęście, ponieważ działania ekologiczne podjęte przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w znacznej mierze podniosły świadomość ekologiczną.