swiatlowolnosci.png

Kampania społeczna Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole kolejny raz wzięli udział w przedsięwzięciu, które ma budzić w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu oraz pamięć o wydarzeniach z przeszłości – uświadomić, jak wielką wartością jest Wolność. Wieczorem o godzinie 19. 30 delegacja uczniów zapaliła „Światło Wolności” pod pomnikiem: „W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY”.

Uczniowie zapalili także swoje małe światełka wraz z rodzicami oraz wirtualne znicze dostępne na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W takich chwilach przyświecać powinny nam słowa Józefa Piłsudskiego:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości”.