Zapraszamy na kolejny odcinek ś Migaj z nami. Tym razem prezentujemy liczebniki, przydatne słownictwo, zwroty i dialog. Zapraszamy do zaprzyjaźnienia się z językiem migowym:)