I rozpoczęliśmy nowy rok szkolny! Już wiemy, że będzie pełen wyzwań i zmian!
Ale jesteśmy gotowi!

Uczniowie radośni, uśmiechnięci i gotowi do nauki! Naszym gościem był Pan Krzysztof Molfa – radny powiatu krapkowickiego. Było nam niezmiernie miło, szczególnie, że Pan Molfa jest naszym absolwentem!
W tym roku szkolnym naukę w ZS rozpoczęły 4 klasy pierwsze. W Technikum uczniowie będą kształcić się w zawodach technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik spedytor. W BS I uczniowie w 2 klasach wielozawodowych będą się uczyć różnych zawodów z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy….