2.jpg
Przykład pisania światłem.

Najnowsz odkrycie! Możliwe jest już “pisanie” światłem!

Jest to przełomowe odkrycie, gdyż może pomóc w przyszłych odkryciach technologicznych np. kodowanie i szyfrowanie. To odkrycie szczególnie może być potrzebne wojsku w przyszłości. Mam nadzieję, że to nie doprowadzi do wojny! Jeszcze nas straszy pamiętna Wojna Światowa. :( 

Pod wpływem światła rozpuszczone w cieczy związki stają się przezroczyste. Dzięki temu na roztworze można rysować wzory, używając tylko światła. Polimery o unikalnych właściwościach opracował Szymon Wiktorowicz, doktorant z Uniwersytetu Helsińskiego.

Szymonowi Wiktorowiczowi, absolwentowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się opracować polimery, których właściwości znacząco zmieniają się pod wpływem światła i temperatury. Na ciecz, w której rozpuszczone są polimery wystarczy przez chwilę poświecić laserem, aby roztwór stał się w tym miejscu przejrzysty.

To jest film pokazujący pisanie światłem.