W poniedziałek 12 czerwca uczniowie z klasy 1tac reprezentowali naszą Szkołę na ogólnodiecezjalnej pielgrzymce i spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Górze św. Anny.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Pawła Stobrawy w bazylice mniejszej na Górze św. Anny. Bazylika Mniejsza wypełniona była dziećmi, młodzieżą i nauczycielami szkół mających za patrona świętego papieża z Polski. Po Mszy świętej w procesji wraz z kilkunastoma pocztami sztandarowymi uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Jana Pawła II i po krótkiej modlitwie skorzystali z czasu wolnego. O godzinie 12.00 rozpoczęła się druga część spotkania w sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma, gdzie prowadzone były wspólne śpiewy, a uczniowie z Baborowa wystąpili w pięknym spektaklu teatralnym na temat sensu ludzkiego życia.