20211026_125511.jpg

Cele konkursu to propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs „Patria Nostra” adresowany jest do młodzieży szkolnej z Wielkopolski i północno – zachodniego rejonu Polski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczących najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Filmowy konkurs „Patria Nostra” jest objęty patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Pamięci Narodowej czy Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tegorocznym konkursie brały udział zespoły uczniowskie w wieku od 12 do 19 lat oraz ich opiekunowie.  Konkurs ma charakter ogólnopolski i edycje 2021 odbyły się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W konkursie w Wielkopolsce wzięły udział także zespoły z ościennych województw oraz drużyny m.in. z Danii i Ukrainy. Każda ekipa otrzymała do przygotowania pewne wydarzenie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu filmu lub animacji do 60 sekund, dotyczącej ważnych wydarzeń z historii Polski. Naszej drużynie (Antonina Redmerska, Izabela Komorowska i Wiktor Krakowski) przypadł w udziale temat: Zdobycie Monte Cassino.

Nasz materiał zatytułowaliśmy: „Zdobycie Monte Cassino. Tędy prowadziła droga do Polski”.

Odbyło się głosowanie – wszystkie drużyny mogły oceniać prace konkursowe, przydzielając pięciu przez siebie wybranym, punktację od 1 do 5.

Praca naszego zespołu została wyróżniona. Zdobyte w konkursie doświadczenia posłużą na przyszłość. Jak to się mówi – „pierwsze koty, za płoty” ☺