Muzealnie i zdalnie było na lekcjach historii w Zespole Szkół. Wszystko dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Muzealnie i zdalnie było na lekcjach historii w Zespole Szkół. Wszystko dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
W poniedziałek uczniowie klas Technikum 1tis, 1tig, i 2tgs aktywnie uczestniczyli w zajęciach na temat  „Zbrodni Katyńskiej” poprowadzonych przez Panią Monikę Sobczak. Młodzież rozpatrywała kontekst historyczny, polityczny oraz kulturowy wydarzenia. Dowiedzieli się na czym polegało kłamstwo katyńskie.
„Niepokorni. Ucieczki z niemieckich obozów jenieckich”- to temat zajęć wtorkowych. Uczniowie klasy Branżowej 2wb oraz Technikum 3 tis aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Prowadzący Pan Michał Nadybski w czasie lekcji  opowiedział dlaczego jeńcy uciekali, jak przygotowywano akcję, kiedy i jak uciekano. Młodzież z zaciekawieniem zapoznała się z historiami spektakularnych  ucieczek z niemieckich obozów jenieckich.
Przedstawione materiały, fotografie oraz dokumenty dodatkowo uatrakcyjniły cykl lekcji pogłębiając wiedzę historyczna uczniów z czasów drugiej wojny światowej.

Dziękujemy!

Małgorzata Wenszka