W programie wycieczki był spacer popularną “Pietryną”, obiad i zwiedzanie muzem w Manufakturze, dawnym kompleksie fabryk Izraela Poznańskiego, wizyta w łódzkiej Filmówce oraz w Muzuem Kinematografii, mieszcących się we włościach kolejnego z twórców Łódzi – Karola Scheiblera.

Medialni wybrali Łódź nie tylko ze względu na jej wspaniale zachowane kamienice, tajemnicze podwórza, głęboki związek z kinematografią i niesamowite kontrasty. Holly Uć (jak mawiają na nią tubylcy) budowana była wspólnymi siłami polsko-niemiecko-żydowsko-rosyjskimi. To jedno z niewielu miast, w których tak bardzo widoczna jest wspólna historia narodów i ich współpraca.