Logo projektu.png

Upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921 – to cel jedenastej edycji projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci”, służącego upamiętnianiu ludzi, którym Polska zawdzięcza niezawisłość. Chcemy przypomnieć postacie, często zapomniane, by były znane szerszemu gronu społeczeństwa, by funkcjonowały w pamięci zbiorowej. Uczestnicy projektu mają za zadanie odszukanie bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich. Zespoły projektowe mają zebrać informacje o konkretnej osobie i zgromadzić wszelkie “ślady pamięci” pozostałe po niej. Ważne jest opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej.

Zespół uczniowski Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole wraz z opiekunem przystąpił do projektu. Upamiętniliśmy postać Jerzego Starzyńskiego.

Prezentujemy filmik podsumowujący projekt, nadesłany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.