Reprezentacja naszej Szkoły w składzie: Jan Michalik, Paweł Kozów i Dariusz Sitko wzięła udział w V Wojewódzkich Warsztatach Ratowniczych, które odbyły się w dniu 13 czerwca 2017 r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Po krótkim przywitaniu, nasza drużyna mogła doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które doznały urazów w pozorowanych scenkach obrazujących następujące zdarzenia: podtopienie, potrącenie przez samochód, upadek z wysokości i ciało obce w ranie oraz napad epilepsji z poparzeniem. Następnie młodzież wysłuchała wykładów na temat praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, zasad postępowania podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą czad.

W drugiej części uczestnicy warsztatów mogli obejrzeć pokazy z zakresu ratownictwa wodnego, gaszenia pożaru samochodu i oleju oraz doświadczyć wrażeń osoby biorącej udział w wypadku drogowym na symulatorach dachowania i zderzenia. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali wszystkich przybyłych pyszną grochówką.

Warsztaty były współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu.