Projekt „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna” czyli Bardzo Młoda kultura to działania których celem jest twórcze podejście do kultury.

Inicjatorzy to grupa młodzieży zdzieszowickiej skupiona wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego – uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

To Projekt skierowany do młodzieży 14+ i ich opiekunów ukazujący pasjonującą Opolszczyznę. Uczestnicy od maja do października 2017, przez aktywne uczestnictwo w warsztatach i plenerach poznają pasjonujące wydarzenia, ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego regionu, które świadomie upamiętnią na fotografii. Efektem będzie wydanie kalendarza, konkurs fotograficzny, powstanie projekt okładki płyty zespołu Livermorium.

Innowacją jest wykorzystanie metod edukacyjnych do poznawania kultury, a także ścisła współpraca partnerska instytucji edukacji i kultury: Szkół oraz MRM, Wojewódzkiego Forum , OTF, MiG Biblioteki, Domu Kultury, Muzea…

Gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna” która odbędzie się w październiku 2017 będzie okazją doskonalenia umiejętności zorganizowania przez młodzież wydarzenia kulturalnego dla całego miasta i regionu. Popularyzacja znaczenia, roli i doniosłości edukacji kulturowej. Nastąpi przedstawienie namacalnych efektów twórczych projektu. Udział w Projekcie zaktywizuje całe środowisko młodzieżowe. Jednym słowem będzie się działo!

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:

edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html