Coś innego, alegoria kruchości egzystencji człowieka. Próba z kamerą, nieoszlifowany diament. Droga.