„Oddawać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”

Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II, patrona Zespołu Szkół w Zdzieszowicach, stały się inspiracją do podjęcia działań mających na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Od 14 czerwca 2012 r. honorowymi dawcami stali się pracownicy oraz pełnoletni uczniowie naszej Szkoły. Początkowo krew oddawano w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kędzierzynie- Koźlu, następnie w Zdzieszowicach podczas zbiórek organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ArcelorMittal Poland. Po nawiązaniu ścisłej współpracy z Klubem, od września 2017r. akcje poboru krwi odbywają się na terenie Zespołu Szkół. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczyć w spotkaniu edukacyjnym z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Usłyszeli odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości związanych z oddawaniem krwi.

15. marca po raz kolejny już odbyła się zbiórka krwi w Zespole Szkół.
Tym razem wolontariusze zapraszali również do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku!!!