Uczniowie naszej Szkoły korzystają nie tylko ze specjalistycznego oprogramowania.
Przede wszystkim muszą się wykazać wyobraźnią i kreatywnością.
Zobaczcie…