Wygraliśmy!!!
Zdobyliśmy 3 miejsce i wygraliśmy aparaty fotograficzne!

Konkurs na najlepszy pomysł “Design thinking” organizowany był w ramach projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Zadaniem każdej grupy było znalezienie kreatywnego rozwiązania problemu przedstawionego przez firmę. My zmierzyliśmy się z problemem wymiany palet. Przy odbiorze ładunku od dostawcy firma przewozowa powinna zwrócić tyle pustych palet ile zabiera z ładunkiem. Problem polega na tym, że w naczepach z reguły nie ma miejsca na puste palety, a przewozy samych palet, baz ładunku, generują koszty. Zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na niewielkiej zmianie konstrukcji naczepy, tak aby puste palety nie przeszkadzały w przewozie ładunku, żeby były przewożone niejako “przy okazji”. Nasze rozwiązanie spodobało się komisji konkursowej i w rezultacie zdobyliśmy 3 miejsce!