Emigracja? Jestem na NIE!

W Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym, dzięki Panu Krzysztofowi Gradeckiemu, uczniowie mogli być świadkami spotkania, dotyczącego emigracji Pomorzan do Brazylii. Owe spotkanie odbyło się z przyczyny wydania książki Pana Krzysztofa Gradeckiego, właśnie na temat emigracji.

Emigracja, jak doskonale wiemy, wiąże się przede wszystkim z przymusowym bądź dobrowolnym opuszczeniem kraju rodzinnego, rozpoczęciem nowego życia, spotkaniem z inną kulturą, językiem,  poznaniem innych ludzi, ale nie zapominajmy, iż w ten sposób nie uciekniemy od problemów. Faktem wydaje się być to, że ucieczka ze swojej ojczyzny, nie jest wcale rzeczą łatwą. Dlaczego więc w II połowie XIX wieku, ludzie podjęli decyzję  opuszczenia kraju? Ze słów, które padły na minionym spotkaniu wynika niestety, że w obyczajach polskich nastąpiła bieda. Każdy obywatel  danego państwa, pragnie, a przynajmniej powinien chcieć zachować tradycje, obyczaje, święta, cieszyć się z bogatej kultury i historii, brać udział w obchodzonych uroczystościach, powinien dumnie reprezentować swój kraj. W dramatycznej sytuacji znaleźli się Pomorzanie, o których mowa była na spotkaniu. Nie wytrzymali bowiem panującej wtedy rusyfikacji i germanizacji, zatem postanowili opuścić swoją ojcowiznę. Pozostawili część swojego życia, musieli stawić czoła tęsknocie za rodziną i przyjaciółmi, uczyli się także obcowania innym językiem. Można domyślić się, że ich stan psychiczny był u kresu wytrzymałości. Ileż to doznali smutku, żalu, rozczarowań.. Cóż, życie w Polsce być może aktualnie również nie jest takie proste, ale czy ktoś mówił, że będzie łatwo? W sytuacjach trudnych, musimy się wspierać, łączyć w jedną całość, być przede wszystkim wrażliwym patriotą, nie poddawać się i dążyć do celu! W dzisiejszych czasach, możemy robić wszystko, co chcemy, nikt nam nic nie narzuca na siłę. Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz? Pamiętaj, jeśli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie, dach nad głową, łóżko do spania- jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Czy znajdujesz się zatem w tak tragicznej sytuacji, by opuszczać swój kraj? Odpowiedz sobie na to  pytanie i uświadom  sobie, że życie to gra, której Ty nadajesz zasady, której Ty jesteś Panem, będzie tak, jak Ty sam chcesz, pragniesz.

Weronika Żywicka