Dożynki czyli inaczej Święto Plonów. Jest to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi rolników za ukończenie żniw i prac w polu. Obchodzone jest zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw.

Jest poświęcone zbiorom zbóż, w czasie którego dziękuje się bogom za plony i prosi o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Prezentowane są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Składane są symboliczne dary z najnowszych plonów, przetwory mięsne, owoce – często stanowią one wystawę osiągnięć lokalnych rolników. Dożynki kończy najczęściej festyn ludowy.

Zwyczajem stały się również liczące wielu uczestników pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do sanktuariów maryjnych. Uczestniczą w nich tłumy pielgrzymów i delegacje rolnicze z całej Polski, w tradycyjnych strojach z darami z płodów ziemi, z wieńcami i chlebami upieczonymi z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.