Wzięliśmy udział w konkursie „Projekt z klasą”

Wzięliśmy udział w konkursie „Projekt z klasą” i znaleźliśmy się w gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów.

Otrzymaliśmy tytuł
„Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła”

To znak, że szkoła:
podchodzi do edukacji sposób nowoczesny
jest otwarta na uczniowskie inicjatywy
tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów
poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność)