Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół i zdzieszowickiej PSP 2 w dniu 20 września podczas warsztatów kulturowo-samorządowych.

Bardzo wiele – przekonywała prowadząca spotkanie Pani Helga Bieniusa -nauczycielka, była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Żyrowej oraz radna powiatowa, zajęła drugie miejsce w konkursie „Najaktywniejszy lider społeczności wiejskiej w 2017 roku”.

Pasja i zaangażowanie w prezentację zrealizowanych projektów społecznych na przykładzie Żyrowej – uświadomiła młodzieży ważność roli aktywności edukacyjno-kulturowej na rzecz regionu. Wniosek dla wszystkich był oczywisty- warto się angażować w sprawy społeczne, a możliwości jest mnóstwo.

Szczególnym zainteresowaniem młodych cieszył się projekt „Szklane negatywy – skarby Żyrowej”. Dotyczył on uporządkowania oczyszczenia i konserwacji 750 szklanych negatywów znalezionych na strychu domu rodzinnego nieżyjącego już Franciszka Lepicha z Kolonii Jasiona.

Pięknie dziękujemy za spotkanie… To nie koniec naszej współpracy z Panią Helgą już planujemy kolejne projekty, więcej informacji szukajcie na naszych stronach już w krótce.