Uczniowie Zespołu Szkół złożyli wiązankę i zapalili symboliczny znicz pod Pomnikiem powstańców Sląskich na Górze św. Anny

Uczniowie wspominali pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Górze św. Anny bohaterów, którzy nie zawahali się w odpowiednim czasie złożyć ofiary życia, broniąc ziemi polskiej.

Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości miały miejsce również w Zdzieszowicach.

Chwała bohaterom!