Po raz kolejny już Zespół Szkół przy współpracy SHDK RP Klub Honorowych Dawców Krwi w Zdzieszowicach, zorganizował zbiórkę krwi.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić.
Podczas ostatniej akcji, spośród 55 osób zarejestrowanych do oddania krwi zakwalifikowało się 43 osób, co pozwoliło uzbierać 19 350ml pełnej krwi.

Dziękujemy!!!